Citat och ordspråk om sjuk

Här hittar du en samling citat om sjuk och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sjuk. Alla citat om sjuk är på svenska.

Det är bättre att vara sjuk än att passa sjuka.