Citat och ordspråk om sjunger

Här hittar du en samling citat om sjunger och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sjunger. Alla citat om sjunger är på svenska.

Där näktergalen sjunger, hörs inte kråkan.