Citat och ordspråk om slösa

Här hittar du en samling citat om slösa och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om slösa. Alla citat om slösa är på svenska.

Kärlek är det enda som blir större när man slösar med det.
Kärlek är det enda som växer när vi slösar med den.