Citat och ordspråk om växer

Här hittar du en samling citat om växer och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om växer. Alla citat om växer är på svenska.

En vän är den som känner dig som du är, förstår vad du har varit, accepterar vad du blivit och ändå varsamt låter dig växa.
Frihet är något gott som växer om det brukas och krymper om det icke brukas.
I den fetaste mullen växer mest ogräs.
Kärlek är det enda som växer när vi slösar med den.
Om och när såddes, ingenting växte.