Citat och ordspråk om snäll

Här hittar du en samling citat om snäll och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om snäll. Alla citat om snäll är på svenska.

Den som är stark måste vara snäll.
Ingen blir snäll av stryk.
Man är inte alltid glad när man är snäll men man är alltid snäll när man är glad.
Man ska vara snäll mot dem som är stygga, för de behöver det mest, och då blir de kanske snällare.