Citat och ordspråk om största

Här hittar du en samling citat om största och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om största. Alla citat om största är på svenska.

En kompromiss är konsten att dela en kaka på ett sånt sätt att var och en tror att han har fått den största biten.
Störst av alla konster är kärleken.