Citat och ordspråk om konst

Här hittar du en samling citat om konst och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om konst. Alla citat om konst är på svenska.

Det är ingen konst att vara modig när man inte är rädd.
Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.
Konst är något man inte kan, för när man kan det är det ingen konst.
Störst av alla konster är kärleken.