Citat och ordspråk om talar

Här hittar du en samling citat om talar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om talar. Alla citat om talar är på svenska.

Sanningen är nyttig för den som lyssnar, skadligt för den som talar.