Citat och ordspråk om lyssnar

Här hittar du en samling citat om lyssnar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lyssnar. Alla citat om lyssnar är på svenska.

Mod är det som behövs för att ställa sig upp och tala; mod är också det som behövs för att sitta ned och lyssna.
Sanningen är nyttig för den som lyssnar, skadligt för den som talar.