Citat och ordspråk om tanken

Här hittar du en samling citat om tanken och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tanken. Alla citat om tanken är på svenska.

Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt.
Det du tänker blir du.
Det du känner attraherar du.
Det du föreställer dig skapar du.
En tanke är en idé i rörelse.
Jag gillar tanken på att månen finns kvar även när jag inte tittar på den.
Långt den vise skådar framåt, ännu längre går hans tankar.
Om du ändå skall tänka, tänk stort.
Tankar hoppar som loppor från den ena människan till den andra. Med de boter inte alla.