Citat och ordspråk om uppleva

Här hittar du en samling citat om uppleva och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om uppleva. Alla citat om uppleva är på svenska.

Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.
Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas.