Citat och ordspråk om välgörenhet

Här hittar du en samling citat om välgörenhet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om välgörenhet. Alla citat om välgörenhet är på svenska.

Den bästa goda handling/välgörenhet är att handla snabbt.