Citat och ordspråk om vinna

Här hittar du en samling citat om vinna och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vinna. Alla citat om vinna är på svenska.

Gårdagen kan vi inte få tillbaka, men morgondagen är vår att vinna eller förlora.
Våra tvivel är förrädare som gör att vi förlorar det goda vi ofta skulle kunna vinna.