Konst är något man inte kan, för när man kan det är det ingen konst.
Fler kategorier