Även en fattig människa kan ha ett rikt ordförråd och med ord måla bilder som tilltalar hjärtan och sinnen.
Fler kategorier