Citat och ordspråk om Äktenskap


När man gifter sig bör man ställa sig frågan: Tror du att du kommer att kunna ha goda samtal med den här kvinnan på ålderns höst?
Precis som fingeravtryck är alla äktenskap olika.
Prisa inte äktenskapet den tredje dagen, utan det tredje året.