Kunskapen är stolt över att den vet så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer.
Fler kategorier