Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise.
Fler kategorier