Citat och ordspråk om annorlunda

Här hittar du en samling citat om annorlunda och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om annorlunda. Alla citat om annorlunda är på svenska.

Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise.