Citat och ordspråk om envise

Här hittar du en samling citat om envise och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om envise. Alla citat om envise är på svenska.

Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.
Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise.