En fanatiker är en som fördubblar ansträngningarna när han glömt sitt mål.
Fler kategorier