Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går vi miste om nutiden.
Fler kategorier