Citat och ordspråk om förflutna

Här hittar du en samling citat om förflutna och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förflutna. Alla citat om förflutna är på svenska.

Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går vi miste om nutiden.