Citat och ordspråk om nutiden

Här hittar du en samling citat om nutiden och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om nutiden. Alla citat om nutiden är på svenska.

Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går vi miste om nutiden.