Rätta sättet att använda sin intelligens och sina kunskaper är att åstadskomma inre förändringar som utvecklar ett gott hjärta.
Fler kategorier