Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva och segra till sist.
Fler kategorier