Citat och ordspråk om frihet

Här hittar du en samling citat om frihet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om frihet. Alla citat om frihet är på svenska.

Att leva är inte nog; solsken, frihet och en liten blomma måste man ha!
Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva och segra till sist.
Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet.
Frihet är något gott som växer om det brukas och krymper om det icke brukas.
Frihet kan bara uppnås genom att du minns vem du innerst inne är.
Ge dina barn för mycket frihet och du förlorar din egen.
Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom tyranni är att hålla dem i okunskap.