Citat och ordspråk om segra

Här hittar du en samling citat om segra och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om segra. Alla citat om segra är på svenska.

Den bäste soldaten är inte den som anfaller. Den överlägsne kämpen når framgång utan våld. Den störste erövraren segrar utan kamp. Den mest framgångsrike anföraren leder utan att befalla.
Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva och segra till sist.