Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.
Fler kategorier