Citat och ordspråk om vishet

Här hittar du en samling citat om vishet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vishet. Alla citat om vishet är på svenska.

Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.
Tvivlet är vishetens början.