Citat och ordspråk om arbete


Om det vore så roligt att arbeta som många påstår, så skulle borgmästaren hugga sin ved själv.
Sådant arbete, sådan lön.
Tillfällen är ofta förklädda till hårt arbete, så de flesta människor känner inte igen dem.
Vargen är alltid beredd att jobba som herde utan lön.
Vi har för många som lever utan att arbeta; och vi har alldeles för många som arbetar utan att leva.
Vita händer uppskattar andras arbete.