Citat och ordspråk om blygsamhet

Här hittar du en samling citat om blygsamhet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om blygsamhet. Alla citat om blygsamhet är på svenska.

Ingen är så blygsam att han inte gärna hör beröm.