Citat och ordspråk om böcker

Här hittar du en samling citat om böcker och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om böcker. Alla citat om böcker är på svenska.

Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning.
Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann.
De äldsta böcker är fortfarande helt nyutkomna för dem som inte läst dem.
Det är sant att livet är förmer än boken, men under stilla timmar med en god bok har mycket av det slagit rot i oss som fyllt våra liv med innehåll och mening.
Goda vänner, goda böcker och ett sovande samvete; det är ett idealiskt liv.
Har vi en gång vant oss vid att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi inte undvara dem.
Jag tror att vi ska läsa böcker som sårar oss och genomborrar oss. En bra bok ska vara ishackan till den frusna sjön inom oss.
Jag vill hellre vara fattig i en stuga full med böcker än kung utan lust att läsa.
Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker.