Citat och ordspråk om kallt

Här hittar du en samling citat om kallt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om kallt. Alla citat om kallt är på svenska.

Jag tror att vi ska läsa böcker som sårar oss och genomborrar oss. En bra bok ska vara ishackan till den frusna sjön inom oss.
Kalla händer, varmt hjärta.