Citat och ordspråk om början

Här hittar du en samling citat om början och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om början. Alla citat om början är på svenska.

Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.