Citat och ordspråk om slutet

Här hittar du en samling citat om slutet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om slutet. Alla citat om slutet är på svenska.

Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.