Citat och ordspråk om liv

Här hittar du en samling citat om liv och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om liv. Alla citat om liv är på svenska.

Den ena mannens död är en annan mans liv.
Ett liv utan sorg är som en målning utan skuggor.
Fyll inte livet med dagar, fyll dagarna med liv.
Varför lär du dig inte av mina misstag? Att lära dig av dina egna tar halva ditt liv.