Citat och ordspråk om dagen

Här hittar du en samling citat om dagen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dagen. Alla citat om dagen är på svenska.

Inte så lång är dagen nånsin, att inte natt den följer.