Citat och ordspråk om natten

Här hittar du en samling citat om natten och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om natten. Alla citat om natten är på svenska.

Inte så lång är dagen nånsin, att inte natt den följer.