Citat och ordspråk om döda

Här hittar du en samling citat om döda och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om döda. Alla citat om döda är på svenska.

Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus.