Citat och ordspråk om dölja

Här hittar du en samling citat om dölja och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dölja. Alla citat om dölja är på svenska.

Att dölja ett fel med en lögn är att ersätta en fläck med ett hål.