Citat och ordspråk om sällskap

Här hittar du en samling citat om sällskap och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om sällskap. Alla citat om sällskap är på svenska.

Den är aldrig ensam som är i goda tankars sällskap.
Jag har aldrig hittat något sällskap som varit lika sällskapligt som ensamheten.