Citat och ordspråk om fantasi

Här hittar du en samling citat om fantasi och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fantasi. Alla citat om fantasi är på svenska.

Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.
Bröd, kärlek och fantasin - de fattigas kök.
Fantasi är viktigare än kunskap.
Logiken tar dig från A till B. Fantasin kan leda dig vart som helst.