Citat och ordspråk om logik

Här hittar du en samling citat om logik och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om logik. Alla citat om logik är på svenska.

Logik är en systematisk metod för att nå fel slutsats med övertygelse.
Logiken tar dig från A till B. Fantasin kan leda dig vart som helst.