Citat och ordspråk om förfölja

Här hittar du en samling citat om förfölja och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förfölja. Alla citat om förfölja är på svenska.

Sök kärleken och du möter den aldrig, fly från kärleken och den kommer att förfölja dig.