Citat och ordspråk om fly

Här hittar du en samling citat om fly och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fly. Alla citat om fly är på svenska.

Jag vet vad jag flyr ifrån, men inte vad jag söker efter.
Sök kärleken och du möter den aldrig, fly från kärleken och den kommer att förfölja dig.