Citat och ordspråk om förnuft

Här hittar du en samling citat om förnuft och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förnuft. Alla citat om förnuft är på svenska.

Det sällsyntaste av allt är föreningen av förnuft och hänförelse.