Citat och ordspråk om hänförelse

Här hittar du en samling citat om hänförelse och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hänförelse. Alla citat om hänförelse är på svenska.

Det sällsyntaste av allt är föreningen av förnuft och hänförelse.