Citat och ordspråk om förtal

Här hittar du en samling citat om förtal och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förtal. Alla citat om förtal är på svenska.

Förtal och anklagelse är som floden, smalast vid källan och bredast vid utloppet.