Förtal och anklagelse är som floden, smalast vid källan och bredast vid utloppet.
Fler kategorier